Nyheder

Hvad bør du vide om skadeservice?

Er uheldet ude? Så har det en afgørende betydning, hvor hurtigt du handler. Du bør handle hurtigt, hvis du håber på at kunne rette op på en mere alvorlig skade. Du bør vælge virksomheder til skadeservice, som sikrer dig både høj effektivitet og en meget hurtig responstid. Lige meget, hvornår du har brug for skadeservice, bør du kunne få fat i din samarbejdspartner. Dette er afgørende for, om du får rettet op på skaderne i sidste ende.

Hvor i landet har du brug for skadeservice?

Du kan få brug for skadeservice lige meget, hvor i landet du bor. Derfor bør du vælge en samarbejdspartner, som har et netværk, der dækker hele Danmark. Det er af stor betydning, at du både kan få skadeservice på Sjælland, Fyn og Jylland. Din samarbejdspartner bør kunne rykke ud til alle afkroge i Danmark.

Hvilke typer skader kan skadeservice hjælpe med?

Skadeservice dækker ikke over én bestemt type skade. Det er et meget vidt begreb, som indeholder mange forskelle former for skader. Dog kan alle disse skader udbedres af skadeservice, når uheldet er ude. Her er skadeservice især relevant, når det kommer til akutte skader på bygninger.

Akutte skader på bygninger kan f.eks. være oversvømmelser i kælderen, når der har været skybrud. Det kan også være andre typer af vandskader, du kan komme ud for. Herudover kan skadeservice hjælpe dig med at udbedre skader fra f.eks. ildebrande, et indbrud eller hærværk.

Din samarbejdspartner bør kunne tilbyde skadeservice for mange forskelle typer af skader. Det kan f.eks. være sodskader efter ildebranden, eller en kælder, som står for at skulle tømmes for vand eller affugtes efter et stort skybrud.

2 trin til bedre skadeservice

Skadeservice bør indeholde to trin. Det første er selvfølgelig skadestop. Her skal der kigges på mulighederne for at stoppe en skade, inden den bliver værre. Herefter skal følgeskaderne minimeres. F.eks. bør man ved en oversvømmelse starte med at sikre, at der ikke stadig strømmer vand ind i f.eks. kælderen. Derefter bør man pumpe vandet ud og affugte lokalerne. Her bliver inventaret opmaganiseret. Først til sidst vurderes det, hvad der er værd at redde – og hvad, der ikke er værd at redde. Du bør altid indgå i tæt dialog med din samarbejdspartner til skadeservice. Husk at gøre opmærksom på genstande, som har en stor affektionsværdi. På den måde kan skadeservice redde det, der er vigtigst for dig, allerede fra begyndelsen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *