Politik

Forvirret? Her er reglerne for familiesammenføring i dag

Familiesammenføring er et af de mest debatterede emner i Danmark lige nu. Men hvordan er det egentligt reglerne er – og er de stramme eller svage? Her sætter vi status på mulighederne for at få familiesammenføring i Danmark – lige nu:

I Danmark kan du søge om det, der hedder familiesammenføring. Familiesammenføring vil ofte være aktuelt, når en eller flere familiemedlemmer i Danmark ønsker at blive sammenført med et udenlandsk familiemedlem.

Sammenføringen sker ved, at det udenlandske familiemedlem søger om familiesammenføring med den herboende ansøger. Får ansøger godkendt sin ansøgning, tildeles en opholdstilladelse. I første omgang gælder opholdstilladelsen i et tidsbegrænset omfang på to år. Herefter skal der søges om forlængelse, hvis familiemedlemmet fortsat ønsker at have opholdstilladelse i Danmark. En forlængelse varer som regel i tre år. Først efter fem år kan du søge om permanent opholdstilladelse, såfremt alle betingelser er opfyldt.

For at opnå familiesammenføring er der i første omgang en række betingelser, som du skal leve op til. Disse gennemgår vi herunder. Hvis du gerne vil vide mere om familiesammenføring, kan du besøge hjemmesiden www.familiesammenføring.dk.

Fire grundlæggende betingelser

For at opnå familiesammenføring og derved opholdstilladelse i Danmark skal du leve op til disse fire vigtige krav. De fire grundlæggende krav omfatter:

 1. Boligkravet
 2. Herboende opholdsstatus
 3. 24-års-reglen
 4. Økonomisk sikkerhed

Dertil kommer en række supplerende betingelser, som vi gennemgår nederst i artiklen.

1. Boligkravet

For at opnå familiesammenføring er det en betingelse, at du råder over en bolig af en rimelig størrelse. Her skal være plads til mindst to personer, såfremt I skal bo to personer i boligen. Udgangspunktet er således, at der skal være to værelser eller som minimum 40 kvm.

Det er ikke et krav, at du ejer boligen. Du skal blot råde over egen selvstændig bolig – uanset om det er en leje-, eje- eller andelsbolig. Derfor skal du kunne fremvise relevante dokumenter som bekræftelse. Det kan eksempelvis være lejekontrakt eller skøde.

2. Herboende opholdsstatus

Personen, som er fastboende i Danmark, skal enten have:

 • Dansk indfødsret (pas, dansk statsborgerskab)
 • Statsborgerskab i et af de andre nordiske lande
 • Opholdstilladelse efter § 7, stk 2 eller § 8
 • Haft dansk opholdstilladelse efter § 7, stk 3 i de sidste 3 år eller mere
 • Haft permanent opholdstilladelse i Danmark i minimum 3 år

3. 24-års-reglen

Et ufravigeligt krav for at opnå familiesammenføring er, at begge parter, der ønsker familiesammenføring, er fyldt 24 år. Derfor skal begge ansøgende parter være fyldt 24 for overhovedet at få ansøgningen behandlet. Du kan tidligst søge om familiesammenføring, når du er 23 ½ år gammel. Men du vil dog tidligst blive tildelt opholdstilladelse, når du er 24.

24-års-reglen er fra politisk side til for at forhindre tvangsægteskaber.

4. Økonomisk sikkerhed

Personen, der bor og har opholdstilladelse i Danmark, skal kunne stille en økonomisk sikkerhed. Det vil sige, at personen skal stille 50.000 kroner til rådighed som dækning til mulige fremtidige offentlige udgifter til den udenlandske ansøger – herunder kontanthjælp.

Pengene bliver sat ind på en deponeringskonto hos banken, hvorefter der skal sendes et bankdokument til Udlændingestyrelsen. Pengene bliver på kontoen i op til fem år. Har den sammenførte person bestået de nødvendige danskprøver og deltaget aktivt i det danske samfund, er det muligt at nedsætte beløbet med 10.000 kr.

Supplerende krav

En dansk opholdstilladelse bliver som regel tildelt, medmindre nogle helt særlige grunde taler i mod. Disse betinges af følgende ni betingelser:

 1. Integrationserklæring
 2. Forsørgelse
 3. Kontanthjælp eller anden offentlig ydelse
 4. Tilknytningskravet
 5. Fætter-kusine ægteskab
 6. Proformaægteskab
 7. Kriminalitet og gæld
 8. Ægteskab og samlivsforholdet
 9. Fælles bopæl

Du kan læse mere om de enkelte krav på www.familiesammenføring.dk.

Dertil er det vigtigt at vide, at der kan være varierende betingelser alt efter baggrunden for at søge om familiesammenføring. Her skelnes mellem sammenføring med ægtefæller/samlever, børn og andre familiemedlemmer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *