Nyheder

Flere østeuropæere vælger Danmark fra som arbejdsland

I løbet af de sidste år er antallet af østeuropæere i Danmark steget markant. Men nu ser det ud til at være vendt. 2019 så for første gang en stigning i antallet af østeuropæiske arbejdere der tog hjem til deres hjemlande. Danske virksomheder kan blive udfordret, men der findes løsninger der kan afhjælpe dette problem.

Stadig flere østeuropæere tager hjem

I løbet af de sidste mange år har antallet af østeuropæere i Danmark været stødt stigende. Østeuropæere har i disse år været afgørende for at holde de økonomiske hjul i gang i en lang række brancher.

Og igennem en årrække valgte stadig flere østeuropæiske arbejdere valgt at bosætte sig helt i Danmark. Men den udvikling er nu ved at vende og år 2019 blev det første år i mange år, hvor andelen af personer der vendte tilbage til sine hjemlande, var større end antallet af nytilkomne. Og det kan give problemer for danske virksomheder, der stadig i mange brancher kommer til at mangle hænder i de kommende år.

Polen og Ungarn lokker med nye ordninger

Nogle af de lande, der særligt forsøger at trække deres borgere hjem, er Ungarn og Polen. Begge disse lande har været storleverandører af arbejdskraft til Danmark. Men i begge lande lurer der nu nye politiske vinde, og begge lande forsøger derfor at trække så mange dygtige medarbejdere hjem igen for at få dem til at være med til at skabe vækst i hjemlandet.

I mange tilfælde kan denne strategi betyde at de kan tiltrække deres egne borgere med bedre kompetencer end da de tog af sted. Det skyldes både, at mange af disse arbejder har fået vigtig erfaring i Danmark samt både øget uddannelse og opkvalificering. For danske virksomheder vil denne udvikling kunne betyde at mange virksomheder akut kommer til at mangle hænder samt får sværere ved at rekurrere hvis stadigt færre vælger at rejse til andre lande i EU for at finde jobs.

Opkvalificering kan være vejen frem

Selvom det lige nu ikke ser godt ud for danske virksomheder, så kan der være en vej ud af denne knibe for mange danske virksomheder.  En vej kan være at satse på yderligere opkvalificering, herunder at uddanne de nuværende ansatte til at opnå bedre sprogkompetencer. Hos virksomheden iblsprog.dk der er eksperter i sprogundervisning kan man berette om stadig flere henvendelser fra virksomheder, der har brug for oplæring i både danskkurser og i sprogkurser som polsk, ungarsk og tjekkisk.

”Vi oplever både virksomheder, der ønsker at fastholde medarbejdere ved at gøre dem mere sprogkyndige i dansk, så de senere har bedre chancer for forfremmelser, ligesom vi oplever, at virksomheder har brug for personer der har de fornødne kompetencer til at løfte eksportvirksomheder”, siger virksomhedens direktør.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *