Nyheder

Elbiler er kommet for at blive! – Invester i en elbil i 2020

Overvejer du ny elbil i de kommende år, kommer der mange spændende elbiler på det danske markedet. I 2020 kommer der op mod 30 nye elbiler, og i 2021 forventes der at komme mindst 20 nye elbiler til danskerne, der for alvor er begyndt at interessere sig for teknologien.

Udsigterne for salget af elbiler i Danmark står overfor en kraftig opblomstring, hvis danske bilkøbere gør, som de siger. Konventionelle benzin- og dieselbiler er stadig langt det mest foretrukne. 44 procent mener, at deres næste bil skal være med benzin eller dieselmotor.

2019 var et godt år for den grønne omstilling i bilbranchen herhjemme – og 2020 bliver endnu bedre!

Elmotor vs. Forbrændingsmotorer  

Det er blevet diskuteret længe om elbiler egentlig er mere miljøvenlige end benzin biler Med den CO2-udledning der kommer fra produktion af elektricitet og fremstilling af biler og batterier, så er det blevet sået tvivl om netop dette. Nu slår en ny undersøgelse fast, at elektriske biler producerer mindre kuldioxid end benzinbiler.

I undersøgelsen har forskere fra universiteterne i Exeter, Nijmegen og Cambridge foretaget livscyklusvurderinger, der viste, at selv når elproduktionen stadig involverer betydelige mængder fossilt brændstof, er der en CO2-besparelse i forhold til konventionelle biler og opvarmning af fossilt brændsel.

Forskerne fandt ud af, at i 53 ud af 59 regioner, der omfatter 95 procent af verden, genererer elektriske køretøjer og varmepumper til hjemmet mindre kuldioxid end brændstofdrevne biler eller fyr. De eneste undtagelser er stærkt kulafhængige lande som Polen.

I lande som Sverige og Danmark, hvor det meste af elektriciteten kommer fra vedvarende energikilder, og Frankrig, der stort set er drevet af atomkraft, er CO2-besparelsen ved at bruge elbiler op til 70 procent.

Bilproducenterne tager udfordringen op

Uanset hvad, så er elbilen kommet for at blive. Også selvom flere producenter ikke har ramt den ideelle elbil endnu, så arbejdes der hårdt på det hos flere bilproducenter. Elbilen er konstant i udvikling og forbrugernes behov står på dagsordenen når bilernes egenskaber udvikles og forbedres. Blandt andet er rækkevidden vokset markant, hvilket betyder, at man kan køre væsentligt længere på en ladning, end man kunne på de første biler.

Regeringen og producenterne arbejder på det faktum, at gøre elbilerne mere attraktive. Blandt andet er der meget få afgifter på elbiler, sammenlignet med en ellers mere klassisk bil på diesel eller benzin. Målet er, at salget af biler med forbrændingsmotorer stopper helt i 2030. Flere af de store bilproducenter tager nu udfordringen op og udfordrer markedet med deres egne elbiler. Flere producenter stopper med at investere i brint, og retter fokus mod elektriske batterier.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.