Deadline Administrator

Nyheder
Flere østeuropæere vælger Danmark fra som arbejdsland
I løbet af de sidste år er antallet af østeuropæere i Danmark steget markant. Men nu ser det ud til at være vendt. 2019 så for første gang en stigning i antallet af østeuropæiske arbejdere der tog hjem til deres hjemlande. Danske virksomheder kan blive udfordret, men der findes løsninger der kan afhjælpe dette problem. Stadig flere østeuropæere tager hjem I løbet af de sidste mange år har antallet af…
Nyheder
Få råd til uforudsete udgifter
Økonomien kan godt være lidt stram nogle gange, og det kan være svært at få råd til det, som vi gerne vil have råd til. Sørg for at være klar til de udgifter, som er kedelige, og som vi ikke altid kan være forberedte på. En ødelagt bil og store tandlægeregninger er ikke noget, som vi kan forudse, og det er altid penge, som vi godt ville have brugt på…